RSS
 

John Deere – Serija 6R

15 jun

John Deere predstavlja revolucijo – novo serijo traktorjev 6R.

Popolnoma nov John Deere motor s sistemom samo diesel, kjer za doseganje standardov emisij izpušnih plinov motor poskrbi sam, brez dolivanja tekočine AdBlue. Traktor uporablja sistem dveh filtrov DOC+DPF. Tako v traktor, tako kot do sedaj, samo nalijete nafto vse ostalo opravi sam.

Prednosti nove serije 6R:
- jeklena šasija – samonosni okvir – steber zanesljivosti dolge življenjske dobe
- tehnologija Green Efficiency – izredna učinkovitost porabe goriva.
- Inteligent Power Management – sistem pametnega upravljanja moči. Motor traktorja sam dodaja moč, ko jo potrebuje in s tem optimizira delovanje motorja.
- HPCR – visokotlačni skupni vod goriva (2000 barov pritiska pri vbrizgu goriva), 4 ventili na valj.
- VGT – turbopolnilnik s spremenljivo geometrijo lopatic
- EGR – recirkulacija izpušnih plinov – hlajeni povratni vod izpušnih plinov
- Kabina Command View – najboljše delovno okolje v traktorski industriji. Kabina Vam nudi najvišji nivo udobja, ergonomsko razporeditev upravljanih ročic,izredna preglednost na vse strani in komfortno in enostavno upravljanje traktorja.

Na voljo je široka izbira modelov – 9 modelov v razponu od 125 – 240 KM.


 

Ku­bo­ta “prevzema” kon­cern Same Deutz-Fahr

04 maj

Kon­cern Same Deutz-Fahr, eden od vo­dil­nih pro­izva­jal­cev trak­tor­jev, že­tve­nih kom­baj­nov, di­zel­skih mo­tor­jev in polj­ske me­ha­ni­za­ci­je, se je od­zval na ne­dav­ne za­pi­se na splet­nih stra­neh Ku­bo­te o po­ten­cial­nem prev­ze­mu kon­cer­na Same Deutz-Fahr.

V sporočilo za javnost so napisali:
»Spo­ro­ča­mo ozi­ro­ma za­ni­ka­mo vsa­ke mo­re­bit­ne po­go­vo­re o prev­ze­mu s stra­ni koncerna Ku­bo­ta. Do se­daj ni bilo še no­be­nih sti­kov in po­go­vo­rov o mo­re­bit­nem po­ve­zo­va­nju ali prev­ze­mu. Od­loč­ni smo na­da­lje­va­ti lastno za­stav­lje­no stra­te­gi­jo, da os­ta­ne­mo neod­vi­sni in še na­prej raz­vi­ja­mo lastne pro­izvo­de in se z njimi širimo po vsem svetu,«
Lo­do­vi­co Bus­so­la­ti, pred­sed­nik upra­ve Same Deutz-Fahr.


 
 

Predsetvenik RAU

20 jan

Predsetvenik z valji

Konstrukcija:

  • 3 vrste peres
  • ena ali dve vrsti spiralnih valjev 
  • spiralni valji, deljeni po sredini

Prednosti:

  • »plavajoči valji« se prosto prilagajajo terenu
  • omogoča nastavitev delovne globine preko ročice 
  • robustna konstrukcija mu zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • njegova obdelovalna globina sega do 15 cm

Več informacij

 

Traktorji – gozdarska nadgradnja

04 jun

Za večjo varnost za delo v gozdu s traktorji, poskrbite za nadgradnjo. Namreč pri delu s traktorji velikokrat pride do nesreč, ki so lahko usodne.

Gozdarsko traktorsko nadgradnjo smo razvili v sodelovanju s podjetjem Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, za katere smo izdelali več nadgradenj na različnih znamkah in tipih traktorjev. Namen nadgradnje je predvsem varno delo v gozdu in lažje spravilo lesa.

Skozi leta smo si pridobili veliko znanja in izkušenj, kar s pridom uporabljamo pri novih rešitvah problemov pri naših strankah, kar nam omogoča izdelati, prilagoditi in opremiti traktor po željah naših kupcev.

Traktorji – nadgradnja

 
 

Zgodovina traktorjev

04 jun

Traktor danes predstavlja nepogrešljivo pomoč v kmetijstvu in gozdarstvu. Ampak tako ni bilo zmeraj. Prek stoletij se delo kmetov pri setvi in žetvi na njivah bistveno ni spremenilo. Delo je bilo težko, saj je bilo odvisno od lastnih rok in pomoči vlečnih živali.

Komaj z izumom parnega stroja in pozneje motorja z notranjim izgorevanjem so nastali tehnični pogoji da se zamenja živalska moč v kmetijstvu. To se je zgodilo med industrijsko revolucijo v 19. st., ko so se začeli kopičiti izumi v tehnični stroki, v kateri je Anglija imela glavno vlogo.

 
 

Rabljeni traktorji

01 jun

Brezplačni oglasnik www.stroji.net za prodajo vseh vrst rabljenih strojev in mehanizacije.

Oglejte si široko ponudbo rabljenih traktorjev. Več na naslednji povezavi : http://www.stroji.net/1/1/oglasi-traktorji.

Vsi traktorji so rabljeni.